RrR

COHER (Variant of COHOR)

EMER (Variant of EMRON)

CORIANTUMMER (Variant of CORIANTUMR)

KISHCUMER (Variant of KISHKUMEN)

HORNER (Variant of HOMER)

OMNOR (Variant of AMNOR)

COROR (Variant of COHOR)

JERSHUR (Variant of JERSHON)