KkR

AMELECKIAK (Variant of AMALICKIAH)

AMALICK (Variant of AMULEK)

MELCHESIDEK (Variant of MELCHIZEDEK)

MELCHEZIDEK (Variant of MELCHIZEDEK)

MULOK (Variant of MULEK)